top of page

Procesarea datelor cu caracter personal

Incepand cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale - GDPR. Noua legislatie are rolul de a proteja toti cetatenii Uniunii Europene impotriva incalcarii intimitatii, a vietii private si folosirea abuziva a datelor personale.

Platforma dippanels.ro a implementat cerintele GDPR referitoare la folosirea datelor personale ale utilizatorilor. Pentru a pastra conturile de utilizator dar si pentru ca datele sa le poata fi procesate in scopul livrarii comenzilor tuturor utilizatorilor si clientilor platformei dippanels.ro li se va cere sa agreeze cu furnizarea datelor in scopurile descrise la fiecare pas.

Platforma dippanels.ro nu utilizeaza datele utilizatorilor si clientilor in nici un alt scop in afara celor enumerate in mod clar pe site.

Pentru orice detalii referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal introduse pe platforma dippanels.ro va rugam sa trimiteti un email la contact@dippanels.ro

 

Ce sunt datele cu caracter personal si ce date prelucreaza DIPPANELS CONCEPT S.R.L prin platfroma Dippanels.ro?

 

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. DIPPANELS CONCEPT S.R.L prelucreaza urmatoarele categorii de date:date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online; semnatura; orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor DIPPANELS CONCEPT S.R.L in scopurile de mai jos.

DIPPANELS CONCEPT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal, in ce consta prelucrarea?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cine este posesorul datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza DIPPANELS CONCEPT S.R.L?

DIPPANELS CONCEPT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal referitoare la Client.Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.
In cazul in care Clientul este cel care furnizeaza DIPPANELS CONCEPT S.R.L informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cum obtinem DIPPANELS CONCEPT S.R.L datele cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare sau documente ale DIPPANELS CONCEPT S.R.L, este accesata pagina de internet, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

Scopul pentru care  DIPPANELS CONCEPT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal:

furnizarea de produse si servicii prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale DIPPANELS CONCEPT S.R.L, internet, telefon etc.);

identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale DIPPANELS CONCEPT S.R.L, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); 

centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile DIPPANELS CONCEPT S.R.L in activitatea acestora ( ex. Departamentul contabil)

contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele DIPPANELS CONCEPT S.R.L contractate (de ex: starea comenzilor, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);

realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje;

identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt si clienti ai DIPPANELS CONCEPT S.R.L  in vederea efectuarii de marketing personalizat, conform optiunii Clientului exprimate in Cererea de deschidere relatie;

efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile DIPPANELS CONCEPT S.R.L pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor DIPPANELS CONCEPT S.R.L;

dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza DIPPANELS CONCEPT S.R.L,

generarea de rapoarte cu privire la activitatea DIPPANELS CONCEPT S.R.L, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational al tuturor proceselor financiar-bancare, precum si cu scopul de analiza performanta DIPPANELS CONCEPT S.R.L;

crearea de scheme de comisionare pentru reprezentantii fortei de vanzari, precum si calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti reprezentantii fortei de vanzari ca urmare a activitatii prestate;realizarea de activitati de curierat; 

Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre DIPPANELS CONCEPT S.R.L, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre DIPPANELS CONCEPT S.R.L .

In ce temeiuri prelucreaza DIPPANELS CONCEPT S.R.L date cu caracter personal?

DIPPANELS CONCEPT S.R.L prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

in baza consimtamantului Clientului,

in baza obligatiilor impuse de legile in vigoare

Catre cine transmitem datele tale cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de support

Executori judecatoresti si birouri notariale, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;

Institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;

Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;

Cat timp prelucreaza DIPPANELS CONCEPT S.R.L date cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre DIPPANELS CONCEPT S.R.L pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de DIPPANELS CONCEPT S.R.L, conform celor prevazute in prezentul document;

Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre DIPPANELS CONCEPT S.R.L, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, DIPPANELS CONCEPT S.R.L va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale DIPPANELS CONCEPT S.R.L;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete; 

Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, DIPPANELS CONCEPT S.R.L poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);

Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al DIPPANELS CONCEPT S.R.L

Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre DIPPANELS CONCEPT S.R.L la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

 

Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul DIPPANELS CONCEPT S.R.L din Zarnesti,str.Campului Nr.3 Biroul3, jud. Brasov sau prin E-mail: contact@dippanels.ro 

Privacy policy

Confidential processing of personal data

DIPPANELS CONCEPT attaches the greatest of importance to its users’ privacy. We understand that your trust is our most important capital. This privacy statement (hereinafter referred to as the “Privacy Statement”) applies, among other things, to (i) our website https://www.dipproject.ro (hereinafter referred to as the “Website”).

You can visit our site, find out information about our services and read our blogs without providing your personal data.

If you do transmit personal information, we will treat it confidentially in accordance with the conditions below and the national and international legal rules.

DIPPANELS CONCEPT SRL wishes to emphasise that it attempts to act at all times in accordance with (i) GDPR

This Privacy Statement includes, among other things, information about the personal data that RIVARO CONCEPT SRL collects and the way in which DIPPANELS CONCEPT SRL uses and processes personal data.

Please read this Privacy Statement in conjunction with DIPPANELS CONCEPT SRL cookie policy.

Categories of personal data processed

The information you share with us may include personal data. “Personal data” is understood to mean all information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

DIPPANELS CONCEPT SRL may collect and process the following personal data:

 • Surname:

 • First name:

 • E-mail address:

 • Telephone number:

 • Company name:

 • Information for correspondence with and from DIPPANELS CONCEPT SRL

DIPPANELS CONCEPT SRL also automatically collects anonymous information about how you use the Website. For example, RIVARO CONCEPT SRL will automatically log which parts of the Website you visit, which web browser you are using, which website you were visiting when you accessed the Website and what your IP address is. We cannot identify you on the basis of this data, but it enables DIPPANELS CONCEPT SRL to issue statistics about the use of the Website and to send more targeted communication.

For more information, see the cookie policy.

Goal of processing

If you share your personal data with us, it is included in our database with the goal of:

 • Improving the quality of our services and information;

 • Giving you tips and information about new developments in the world of IT;

 • Informing you about the services we offer;

 • Statistical purposes;

Permission for processing

If you wish to share your personal data on our website, you will be asked (by way of an opt-in) whether you want to give your permission for DIPPANELS CONCEPT SRL to process this data. This permission is to be given by ticking a box stating that you give DIPPANELS CONCEPT SRL permission to process your personal data for the aforementioned purposes. You have the right to withdraw your permission for processing at any time. However, the withdrawal of your permission will not detract in any way from the legality of the processing that occurred before you withdrew permission. If you wish to withdraw permission, you can do so by informing DIPPANELS CONCEPT SRL of this at the e-mail address: contact@dipproject.ro

Disclosure of personal data to third parties

DIPPANELS CONCEPT SRL will not disclose your personal data to third parties unless this is necessary in the context of the provision of services by DIPPANELS CONCEPT SRL and optimisation of these services (for example, but not exclusively, maintenance work, payment processing, database management). If it is necessary for DIPPANELS CONCEPT SRL to disclose your personal data to third parties in this context, the third party in question is obliged to use your personal data in accordance with the conditions of this Privacy Statement.

Notwithstanding the above, it is however possible that DIPPANELS CONCEPT SRL will disclose your personal data to the competent authorities (i) if DIPPANELS CONCEPT SRL is obliged to do so by law or in the context of legal proceedings or future legal proceedings and (ii) to safeguard and defend our rights.

In all other cases, DIPPANELS CONCEPT SRL will not sell, lease or pass on your personal data to third parties, unless it (i) has obtained your permission to do so and (ii) it has signed a data processing agreement with the third party in question, which includes the necessary guarantees regarding confidentiality and conformity with the privacy of your personal data.

Storage of personal data

Unless a longer storage period is required or justified (i) by law or (ii) in order to comply with another legal obligation, DIPPANELS CONCEPT SRL will only store your personal data for the period necessary to achieve and fulfil the goals described in the Privacy Statement under ‘use of personal data’.

Your rights

Right to information
If you wish to invoke your rights or have questions about the processing of your data, please contact contact@dipproject.ro;

Right of access
Users have the right to access the personal data that DIPPANELS CONCEPT SRL may possibly have about you;

Right to rectification and completion or update of your personal data;

Right to erasure of your personal data;

Right to a restriction of the processing of your personal data;
Under certain circumstances, you have the right to ask DIPPANELS CONCEPT SRL to limit the processing of your personal data.

Right to the portability of your personal data;

Right to lodge a complaint / protest about the processing of your personal data;
If you no longer wish to receive newsletters or information about our services, you can unsubscribe at any time by clicking on the “unsubscribe” button provided at the bottom of all e-mails from DIPPANELS CONCEPT SRL.

Security of personal data

DIPPANELS CONCEPT SRL is committed to taking the reasonable, physical, technological and organisational measures to ensure the prevention of (i) unauthorised access to your personal data and (ii) loss, abuse or alteration of your personal data.

DIPPANELS CONCEPT SRL will store all personal data it has collected in the cloud (with a data centre or centres within the EU).

Cross-border processing of personal information

DIPPANELS CONCEPT SRL guarantees that no transfer of personal data will take place outside Europe or the European Economic Area (EER).

Update to Privacy Statement

DIPPANELS CONCEPT SRL can adjust and update the Privacy Statement at any time it wishes without prior notification by placing a new version on the Website.

For this reason, it is most highly recommended to check the Website and the page on which the Privacy Statement is displayed regularly, to ensure that you are aware of any changes. The date of the most recent version is always adjusted and can be found at the bottom of the Privacy Statement.

Other websites

The website may contain hyperlinks to other websites. Under no circumstances is DIPPANELS CONCEPT SRL responsible for the privacy policy or privacy practices of any third party.

Questions and complaints

If you have any questions about the Privacy Statement or about the way in which DIPPANELS CONCEPT SRL collects, uses or processes your personal data, please contact us:

 • By e-mail: contact@dipproject.ro

 • By post: DIPPANELS CONCEPT SRL, str. Campului nr.3, Zarnesti,Brasov,Romania 

 • By telephone: +40 (0) 745993770

If you have complaints about the way in which DIPPANELS CONCEPT SRL collects uses and/or processes your personal data, you may file a complaint with the Privacy Commission.

Cookie policy

1. General

DIPPANELS CONCEPT SRL (hereinafter referred to as “DIPPANELS CONCEPT SRL”, “we”) mainly uses cookies to improve your browsing experience at dipproject.ro (hereinafter referred to as “Website”). All the data that DIPPANELS CONCEPT SRL extracts from its cookies are anonymous and are only used to understand the customer experience on the Website, with the aim of improving the performance and usability of this Website.

DIPPANELS CONCEPT SRL is authorised to update this cookie policy by placing a new version on the Website. In this context, it is most highly recommended to check the Website and the page on which the cookie policy is displayed regularly, to ensure that you are aware of any changes. Whenever a new cookie policy is due to be implemented, your permission for the use of cookies will be asked again.

2. What is a cookie?

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie or browser cookie, is usually a small text file sent from a website and stored in the user’s internet browser or on their device while a user is browsing a website or using a mobile app. When the user visits the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to inform the website of the user’s previous activity. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember the status of the website or the activity taken by the user in the past. They help us to optimize your visit to the Website, to remember technical choices (e.g. choice of language, a newsletter etc.), and to display more relevant services and offers. If you wish to consult the Website, DIPPANELS CONCEPT SRL recommends that you allow the cookies. However, if you choose not to do so, you are always free not to allow them.

Cookies may include: clicking on certain buttons, logging in or a record of the pages visited by the user, even months or years later. Although cookies cannot contain viruses and cannot install any malware on the guest computer, tracking cookies and, in particular, third-party tracking cookies are often used as ways to compile data from the browser history of individuals in the long term - a major privacy concern that motivated the European and American legislators to take action in 2011. This cookie statement is in accordance with the current Belgian Law (Law of 10/07/2012 confirming conditions with regard to electronic communication, published in the Official Gazette on 20/9/2012).

This Website uses various types of cookie:

 • The strictly necessary cookies: as the name suggests, these cookies are strictly necessary to allow you to browse the Website or make use of the Platform or to provide specific functions that you have requested.

 • Functional cookies: these cookies improve the way the Website functions by saving your preferences.

 • Tracking cookies: these cookies will survive from one user session to another. If the Max-Age of a permanent cookie is set to 1 year, the initial value recorded in that cookie will be sent back to the server every time the user visits the server within that year. This is done to store essential information, such as how the user initially came to the Website. This is why they are also sometimes called tracking cookies. For example, once you have selected the language of your choice, the Website will include your preference in a permanent cookie and save it on your browser. When you visit the Website again after that, the Website will use that permanent cookie to ensure that the contents are displayed in your chosen language.

 • Performance cookies: These cookies help to improve the performance of the Website and thus to provide a better user experience. DIPPANELS CONCEPT SRL uses Google Analytics, a popular web analysis service offered by Google Inc. Google Analytics uses cookies to help DIPPANELS CONCEPT SRL analyse how users use the Website. It registers the number of users and tells DIPPANELS CONCEPT SRL things about their general behaviour, such as the typical duration of a visit to the Website or the number of pages a user views on average.

 • Third party cookies: To support its communication, DIPPANELS  CONCEPT SRL has embedded its content in social media channels, including YouTube, Facebook, Twitter and LinkedIn. DIPPANELS CONCEPT SRL also makes use of the sharing opportunities on social networks. The channels that DIPPANELS CONCEPT SRL uses may contain cookies belonging to these websites that DIPPANELS CONCEPT SRL does not control. Please consult the relevant website belonging to these third parties for more information about these cookies.

3. List of cookies that the Website uses

The table below contains a list of the cookies that DIPPANELS CONCEPT SRL uses where appropriate and the information they store.

Google Analytics cookies

We use Google Analytics cookies to collect data about your sessions on our website. For more information about how these cookies work, please consult Google’s cookie and privacy statement.

 • _GA

 • _GID

 • _UTMA

 • _UTMZ​

Other website cookies

 • XSRF-TOKEN - expires: sesion reason: security

Functionality

 • svSession - expires: Persistent (Two years) reason: Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

 • RequestID - expires: Session (20 seconds) reason: Tracks visitor behavior and measures site performance

 • SSR-caching- expires: session reason:Indicates how a site was rendered. 

 • smSession - Persistent (Two weeks) - Identifies logged in site members

Strictly necessary 

 • ForceFlashSite - Session -When viewing a mobile site (old mobile under m.domain.com) it will force the server to display the non-mobile version and avoid redirecting to the mobile site

 • hs - Session -Security

 • smSession - Persistent (Two days or two weeks) - Identifies logged in site members

 • XSRF-TOKEN -Session - Security

Third-Party Cookies

 • TS* - expires: session reason: security

 • TS01******* -- expires: session reason: security​

 • TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of numbers and letters) - expires: session reason: security​

 • TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of numbers and letters) - expires: session reason: security​

​​

4. Disable cookies

There are various options available for preventing cookies from being saved. Please visit the websites of the different browsers to find out how you can block cookies. It is good to realise that if you decide to remove all your cookies, you will most probably need to re-enter all your user names and passwords on all the websites you visit, something you never even had to think about previously. As already explained, cookies can be a real benefit to your browsing experience on the internet. If you want to find out more about cookies, please visit the website www.allaboutcookies.org. This website provides more information about cookies, explains in detail how you can remove them and shows how you can allow trusted websites to store cookies on your computer.

5. Contact details of DIPPANELS CONCEPT SRL​

DIPPANELS CONCEPT SRL, str. Campului nr.3, Zarnesti,Brasov,Romania 

0756.124.124

contact@dippanels.ro

bottom of page