Procesarea datelor cu caracter personal

Incepand cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale - GDPR. Noua legislatie are rolul de a proteja toti cetatenii Uniunii Europene impotriva incalcarii intimitatii, a vietii private si folosirea abuziva a datelor personale.

Platforma dippanels.ro a implementat cerintele GDPR referitoare la folosirea datelor personale ale utilizatorilor. Pentru a pastra conturile de utilizator dar si pentru ca datele sa le poata fi procesate in scopul livrarii comenzilor tuturor utilizatorilor si clientilor platformei dippanels.ro li se va cere sa agreeze cu furnizarea datelor in scopurile descrise la fiecare pas.

Platforma dippanels.ro nu utilizeaza datele utilizatorilor si clientilor in nici un alt scop in afara celor enumerate in mod clar pe site.

Pentru orice detalii referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal introduse pe platforma dippanels.ro va rugam sa trimiteti un email la contact@dippanels.ro

Ce sunt datele cu caracter personal si ce date prelucreaza RIVARO CONCEPT S.R.L prin platfroma Dippanels.ro?

 

Date cu caracter personal sunt informatii referitoare la la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. RIVARO CONCEPT S.R.L prelucreaza urmatoarele categorii de date:date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online; semnatura; orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor RIVARO CONCEPT S.R.L in scopurile de mai jos.

RIVARO CONCEPT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal, in ce consta prelucrarea?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cine este posesorul datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza RIVARO CONCEPT S.R.L?

RIVARO CONCEPT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal referitoare la Client.Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.
In cazul in care Clientul este cel care furnizeaza RIVARO CONCEPT S.R.L informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cum obtinem RIVARO CONCEPT S.R.L datele cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare sau documente ale RIVARO CONCEPT S.R.L, este accesata pagina de internet, sau prin orice alte mijloc de comunicare).

Scopul pentru care  RIVARO CONCEPT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal:

furnizarea de produse si servicii prin intermediul tuturor canalelor disponibile in acest sens (de ex: locatiile fizice ale RIVARO CONCEPT S.R.L, internet, telefon etc.);

identificarea persoanelor vizate atat in locatiile fizice ale RIVARO CONCEPT S.R.L, cat si prin intermediul mijloacelor de comunicare (de ex: telefon, e-mail, posta, internet); 

centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, in care sa fie stocate informatiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de catre departamentele si structurile RIVARO CONCEPT S.R.L in activitatea acestora ( ex. Departamentul contabil)

contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunostinta/notifica informatii despre produsele RIVARO CONCEPT S.R.L contractate (de ex: starea comenzilor, modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse);

realizarea de activitati de marketing sau publicitate de tip general, activitati de fidelizare a clientelei si realizarea de sondaje;

identificarea situatiilor in care utilizatorii de retele de socializare sunt si clienti ai RIVARO CONCEPT S.R.L  in vederea efectuarii de marketing personalizat, conform optiunii Clientului exprimate in Cererea de deschidere relatie;

efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice), atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea de produse/servicii, precum si efectuarea de studii si analize de piata cu privire la produsele/serviciile RIVARO CONCEPT S.R.L pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor/serviciilor RIVARO CONCEPT S.R.L;

dezvoltarea unor modele de eficientizare a felului in care opereaza RIVARO CONCEPT S.R.L,

generarea de rapoarte cu privire la activitatea RIVARO CONCEPT S.R.L, cu scopul de facilita efectuarea managementului operational al tuturor proceselor financiar-bancare, precum si cu scopul de analiza performanta RIVARO CONCEPT S.R.L;

crearea de scheme de comisionare pentru reprezentantii fortei de vanzari, precum si calcularea comisioanelor la care sunt indreptatiti reprezentantii fortei de vanzari ca urmare a activitatii prestate;realizarea de activitati de curierat; 

Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre RIVARO CONCEPT S.R.L, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate de catre RIVARO CONCEPT S.R.L .

In ce temeiuri prelucreaza RIVARO CONCEPT S.R.L date cu caracter personal?

RIVARO CONCEPT S.R.L prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

in baza consimtamantului Clientului,

in baza obligatiilor impuse de legile in vigoare

Catre cine transmitem datele tale cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvoltare software), arhivare in format fizic si/sau electronic; curierat; utilitati; audit; serviciilor de support

Executori judecatoresti si birouri notariale, Biroul de Credit, consultanti externi care ne acorda consultanta sau ne asista in exercitarea si apararea drepturilor in instanta;

Institutii financiar-bancare din Romania si din strainatate;

Organe judiciare din Romania si din alte tari, precum membrii ai instantelor judecatoresti, instantelor arbitrale, parchetelor;

Cat timp prelucreaza RIVARO CONCEPT S.R.L date cu caracter personal?

In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre RIVARO CONCEPT S.R.L pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de RIVARO CONCEPT S.R.L, conform celor prevazute in prezentul document;

Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre RIVARO CONCEPT S.R.L, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, RIVARO CONCEPT S.R.L va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale RIVARO CONCEPT S.R.L;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete; 

Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) –in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, RIVARO CONCEPT S.R.L poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);

Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al RIVARO CONCEPT S.R.L

Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre RIVARO CONCEPT S.R.L la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

 

Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul RIVARO CONCEPT S.R.L din Zarnesti,str.Campului Nr.3 Biroul3, jud. Brasov sau prin E-mail: contact@dippanels.ro