Returnarea produselor

Clientul poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în următoarele situații:

Coletele prezintă deteriorări severe

Produsele au fost livrate / facturate greșit

Produsele prezintă defecte de fabricație

Produsele au alte specificații decât cele comandate de către Client

"Consumatorul are dreptul să notifice in scris comerciantul că renunță la cumpărare, făra penalități și fără invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului." De asemenea, în conformitate cu OUG 34/2014, Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor sunt, conform legii, in sarcina Clientului.

Clientul se obligă să notifice Rivaro Concept Srl., intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/fax/etc) în termen de maxim 14 zile de la primirea produselor și/sau serviciilor.

Clientului care a notificat Rivaro Concept Srl. intenția de returnare a produselor, ii revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate in maxim 14 zile de la depunerea cererii de returnare, în caz contrar, Rivaro Concept considerând cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul.

Clientul Rivaro Concept Srl. nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, in urmatoarele situații:

În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit.

În cazul în care cererea de returnare are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășeste perioada de 14 zile, calculată din ziua lucrătoare următoare datei recepționării produsului.

Produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat și împreună cu: Factura – copie. Produsul prezintă zgârieturi, loviri sau alte defecte fizice.

În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14  zile de la data când Rivaro Concept Srl. ia act de cererea de returnare a produselor.

Rivaro Concept Srl. poate amâna rambursarea contravalorii prețului până în ziua recepționării produselor returnate de Client, produse care trebuie să fie recepționate în starea în care au fost predate clientului, adică noi și intacte, fără stricăciuni. Returnarea se face numai în contul bancar indicat de Client. Rivaro Concept nu este responsabil de eventualele comisioane bancare / alte costuri plătite de client pentru ridicare contravalorii prețului din cont. În cazul înlocuirii produsului cu un alt produs, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

În cazul în care Clientul returnează un produs, solicitând înlocuirea acestuia, iar Rivaro Concept nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului.

În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client, excepție făcând situațiile în care este prezentă culpa Rivaro Cpncept.

Returnarea produselor se va face la adresa: SC. Rivaro Concept SRL., Strada Câmpului, NR.3, Zărnești, Jud. Brașov, Cod 505800.